Στα ΙΕΚ ΑΛΦΑ εξασφαλίζουμε για όλους τους σπουδαστές μας υψηλής ποιότητας θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, αλλά και ίσες ευκαιρίες στη μαθησιακή διαδικασία.

Το Κέντρο Ακαδημαϊκής Στήριξης των ΙΕΚ ΑΛΦΑ παρέχει στους σπουδαστές μας με μαθησιακές δυσκολίες όλη την υποστήριξη και τα εφόδια που χρειάζονται, προκειμένου να ξεπεράσουν όλα τα εμπόδια, να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες της ειδικότητας που έχουν επιλέξει, και μάλιστα, να σημειώσουν εξαιρετικές επιδόσεις!

Παράλληλα, το Κέντρο Ακαδημαϊκής Στήριξης που διαθέτουμε, λειτουργεί συμβουλευτικά και συνδρομητικά για τους καθηγητές  των ΙΕΚ ΑΛΦΑ, ώστε να μπορέσουν να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στις ανάγκες και το μαθησιακό προφίλ σπουδαστών που συναντούν εμπόδια στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Όλοι οι σπουδαστές μας με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία, ΔΕΠ/Υ, Asperger κ.ά.), αλλά και οι αλλοδαποί σπουδαστές μας πρέπει να γνωρίζουν πως το Κέντρο Ακαδημαϊκής Στήριξης είναι ο σταθερός και δυνατός τους σύμμαχος και ότι μπορούν να απευθύνονται στους Ειδικούς Συμβούλους του κέντρου, καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής  τους, για οποιοδήποτε πρόβλημα εκπαιδευτικής φύσης μπορεί να συναντήσουν.

Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σου

    Με την αποστολή των στοιχείων σας, αποδέχεστε την πολιτική του ΙΕΚ ΑΛΦΑ σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων.