Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), στα οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο η ευρωστία και η ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, αποτελούν για την Ελλάδα ένα σχετικά νέο θεσμό στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης, με πολλές εφαρμογές και σύγχρονους τομείς εξειδίκευσης.

Οι συγκεκριμένοι τομείς εξειδίκευσης είναι απόλυτα προσαρμοσμένοι στις ανάγκες και στη ζήτηση της αγοράς εργασίας, έτσι όπως διαμορφώνεται από τους ταχύτατους ρυθμούς που χαρακτηρίζουν την Ελλάδα, άλλα και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Τα ΙΕΚ υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και θεσμοθετήθηκαν από την Πολιτεία με το νόμο 2009/1992, που καθιέρωσε το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ). Αρμοδιότητα και ευθύνη του ΕΟΠΠΕΠ, στο πλαίσιο του υψηλής σπουδαιότητας έργου του, είναι ο σχεδιασμός και η χάραξη πολιτικής για την επαγγελματική κατάρτιση στον ελληνικό χώρο.

Ο σχεδιασμός των ΙΕΚ στη χώρα μας βασίστηκε στον αντίστοιχο των ευρωπαϊκών κρατών και καλύπτει το κενό μεταξύ Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Από τα ΙΕΚ αποφοιτούν εξειδικευμένα στελέχη ευρωπαϊκών προδιαγραφών, κατοχυρωμένα με τίτλους σπουδών (διπλώματα), ισότιμους των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Νέοι επαγγελματίες, εφοδιασμένοι με γνώσεις τόσο θεωρητικής, όσο και πρακτικής εφαρμογής, ικανοί να ενταχθούν δυναμικά στο σύστημα απασχόλησης.

Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σου

    Με την αποστολή των στοιχείων σας, αποδέχεστε την πολιτική του ΙΕΚ ΑΛΦΑ σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων.