Πρακτική

Στα ΙΕΚ ΑΛΦΑ, πιστεύουμε πως η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την ολοκληρωμένη κατάρτιση των χιλιάδων νέων που μας επιλέγουν για τις σπουδές τους, γι’ αυτό και φροντίζουμε να διασφαλίζουμε για όλους, πρακτική άσκηση που αντιστοιχεί απόλυτα στο αντικείμενο σπουδών κάθε σπουδαστή μας ξεχωριστά, στις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας μας –σε πολλές περιπτώσεις και με αμοιβή!

Σύμφωνα με το Άρθρο 23 του Ν. 4186 που έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλο 193 (17 Σεπτεμβρίου 2013) «Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών.»

Η πρακτική άσκηση προσφέρει στους «εκκολαπτόμενους» επαγγελματίες την απαραίτητη εργασιακή εμπειρία για να κάνουν το πρώτο τους ξεκίνημα στην αγορά εργασίας και αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία ξεκινούν να «χτίζουν» το βιογραφικό τους,

Μέσα από την πρακτική άσκηση, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές των ΙΕΚ ΑΛΦΑ έρχονται σε ουσιαστική επαφή με το επάγγελμά τους, μαθαίνουν δίπλα σε κορυφαίους επαγγελματίες και ξεκινούν να χτίζουν ένα σημαντικό δίκτυο επαφών, η ύπαρξη του οποίου συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία τους.

Η επιλογή της θέσης πρακτικής άσκησης στα ΙΕΚ ΑΛΦΑ πραγματοποιείται από τους αρμόδιους Σύμβουλους Καριέρας σε συνεργασία με τους ίδιους τους σπουδαστές και τους καθηγητές τους, πάντα με κριτήριο τους επαγγελματικούς στόχους κάθε σπουδαστή.

Με την υποστήριξη ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών που απαρτίζεται από 4.000 κορυφαίες επιχειρήσεις, οι τελειόφοιτοι σπουδαστές μας δεν ξεκινούν την καριέρα τους τυχαία!

Αντιθέτως, διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι αποφοίτων άλλων ΙΕΚ, καθώς τοποθετούνται σε θέσεις αυστηρά προσανατολισμένες στην ειδικότητά τους, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου τους, ενώ πολλές φορές η πρακτική τούς εξασφαλίζει μόνιμη απασχόληση, καθώς διακρίνονται από τους εργοδότες για το υψηλό επίπεδο κατάρτισης που έχουν λάβει στα ΙΕΚ ΑΛΦΑ!

Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σου

    Με την αποστολή των στοιχείων σας, αποδέχεστε την πολιτική του ΙΕΚ ΑΛΦΑ σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων.