Αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτημα για την άσκηση του δικαιώματός σας στην πρόσβαση των Προσωπικών σας Δεδομένων και σύμφωνα με τον Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Σας παρακαλώ καταχωρίστε τις παρακάτω πληροφορίες έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας αναγνωρίσουμε και να χειριστούμε αποτελεσματικά το αίτημά σας. Σας παρακαλούμε να παρέχετε όσο το δυνατόν μπορείτε μια σαφής και πλήρης περιγραφή του αιτήματός σας.

Στοιχεία του αιτούντος που ζητά τις πληροφορίες:

Σας παρακαλώ προσδιορίστε το περιεχόμενο των αρχείων που επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση. Παρακαλείσθε να είστε όσο το δυνατόν συγκεκριμένοι καθώς και να δώσετε τις σχετικές ημερομηνίες που θα καλύπτονται από αυτό το αίτημα. Σας παρακαλώ επίσης να συμπληρώστε συνοπτικά τον λόγο για την απόφασή σας (για τροποποίηση ή διαγραφή στοιχείων) (απαραίτητο)

Υπεύθυνη Δήλωση
Βεβαιώνω ότι οι πληροφορίες που δίνονται στο παρόν έντυπο αίτησης στην Α Επιλογή ΙΚΕ είναι αληθείς. Κατανοώ ότι είναι απαραίτητο η Α ΕΠιλογη ΙΚΕ να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του υποκειμένου των δεδομένων και μπορεί να χρειαστεί να αποκτήσει πιο λεπτομερείς πληροφορίες με στόχο τον εντοπισμό των σωστών δεδομένων. (απαραίτητο)
 Συναινώ

Ημερομηνία (απαραίτητο)

Πρόσθετες πληροφορίες που θα χρειαστούν να συνοδεύσουν την παρούσα αίτηση είναι οι εξής:

Αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης Υποκειμένου:

1. Εάν ζητάτε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (για οποιαδήποτε σκοπό), πρέπει να διασφαλίσουμε την εγκυρότητα της αίτησης σας και να σας προστατεύσουμε από κακόβουλες ενέργειες. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, παρακαλούμε να μας αποστείλετε ένα αντίγραφο του Δελτίου της ταυτότητας σας ή διαβατήριο.

2. Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα παραπάνω δικαιολογητικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) στη διεύθυνση [email protected].

————————————————————————————–

Θα λάβετε μια απάντηση από εμάς εντός ενός ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία που υποβλήθηκε και επαληθεύτηκε το αίτημά σας.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά 211-234-2456 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-mail) στη διεύθυνση [email protected]

Συμπλήρωσε τη φόρμα επικοινωνίας και ο Σύμβουλος Εκπαίδευσης θα επικοινωνήσει μαζί σου

    Με την αποστολή των στοιχείων σας, αποδέχεστε την πολιτική του ΙΕΚ ΑΛΦΑ σχετικά με τη συλλογή και χρήση των προσωπικών δεδομένων.